Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Πινακούλας

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τόλης

Γενικός Γραμματέας: Θεοφάνης Παναγιώτου                  

Ταμίας: Φωτεινή Τσιακάλου

Μέλος: Νικόλαος Παναγιώτου