Δημοτικές εκλογές, 26 Μαίου 2019

Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας / Αχελώου

Εκλογικό τμήμα: 26ο Μαράθου

Γραμμένοι: 180
Ψήφισαν: 97
Έγκυρα: 94
Άκυρα: 3
Λευκά: 0

Έλαβαν

ΑΡΓΙΘΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17
ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
70
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7

Εκλογικό τμήμα: 23Β Βραγκιανών

Γραμμένοι: 374
Ψήφισαν: 228
Έγκυρα: 222
Άκυρα: 6
Λευκά: 0

Έλαβαν

ΑΡΓΙΘΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
137
ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
61
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
24

Εκλογικό τμήμα: 22Β Βραγκιανών

Γραμμένοι: 339
Ψήφισαν: 181
Έγκυρα: 176
Άκυρα: 5
Λευκά: 0

Έλαβαν

ΑΡΓΙΘΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
84
ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
76
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16

Εκλογικό τμήμα: 25Β Καταφυλλίου

Γραμμένοι: 330
Ψήφισαν: 179
Έγκυρα: 175
Άκυρα: 3
Λευκά: 1

Έλαβαν

ΑΡΓΙΘΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
93
ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
68
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14

Εκλογικό τμήμα: 24ο Γρυμπιανών

Γραμμένοι: 131
Ψήφισαν: 69
Έγκυρα: 69
Άκυρα: 0
Λευκά: 0

Έλαβαν

ΑΡΓΙΘΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
39
ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5

Εκλογικό τμήμα: Αργυρίου

Γραμμένοι: 257
Ψήφισαν: 145
Έγκυρα: 145
Άκυρα: 0
Λευκά: 0

Έλαβαν

ΑΡΓΙΘΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
115
ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
23
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7